نمای کلی:

پمپ آب خورشیدی ۱٫۵ کیلووات زنجان سیستم ابیاری خورشیدی که در استان زنجان اجرا شد شامل ۸ عدد پنل خورشیدی ۲۶۰ واتی با اینورتر ۱٫۵ کیلوواتی می باشد آب را از عمق ۳۰ متری آب را به سطح  پمپ میکند.

  • سرمایه گذار: محرم خیری

جزئیات پروژه:

پمپ آب خورشیدی ۱٫۵ کیلووات زنجان

سیستم ابیاری خورشیدی که در استان زنجان اجرا شد شامل ۸ عدد پنل خورشیدی ۲۶۰ واتی با اینورتر ۱٫۵ کیلوواتی می باشد آب را از عمق ۳۰ متری آب را به سطح  پمپ میکند.